Dorpshuis Vaesrade
- Loate ver os treffen!

Geschiedenis 

Nadat een vanuit het toemalige "Platform Vaesrade" gedane poging om een dorpshuis te genereren gesneuveld was, hebben de heren Meens en Bemelmans vastgehouden aan de intentie een plek voor de verenigingen van Vaesrade en haar bewoners te genereren. Zij hebben hierin toen mede in samenspraak met de gemeente steun gevraagd binnen de verengingen van Vaesrade. Tevens is destijds al meteen de medewerking van stichting "'Pomphuuske" toegezegd. 

In eerste instantie was het plan om een voorziening te realiseren in de toen nog in bedrijf zijnde basisschool. Na meerdere pogingen bij de gemeente Nuth zijn deze plannen telkens niet door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Nuth gekomen, ondanks financiële bijdragen van de gemeente, de provincie en de stichting Pomphuuske.

Na de laatste poging is er samen met het kerkbestuur en een aantal gemeentefunctionarissen gewerkt aan een nieuw plan. Dit plan betrof niet alleen de realisatie van een dorpshuisvoorziening voor de gemeenschap Vaesrade, maar tevens een plan om de monumentale kerk bestendig te maken voor de toekomst.

Binnen het proces van de realisatie is de samenwerking tussen het kerkbestuur en de stichting dorpshuis Vaesrade essentieel geweest. Samen met een aantal bereidwillige subsidiënten is op de hobbelige weg telkens gekozen voor een wijde blik! Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een prachtig dorpshuis wat perfect te gebruiken is door alle verenigingen en burgers van de gemeenschap Vaesrade! 

Parochie & Sint Servatiuskerk Vaesrade

Van 1139 tot 1794 behoort het dorp Vaesrade als vrije rijksheerlijkheid toe aan het kapittel van de Sint Servaaskerk te Maastricht.  Vandaar de naam (Ser-) Vaesrade.  Daaropvolgend is Vaesrade van 1795 tot 1821 een zelfstandige gemeente.  In 1821 wordt de gemeente Vaesrade opgeheven en bij de gemeente Nuth gevoegd.

In 1596 wordt door Martinus Snijders een, van mergelsteen gebouwde, kapel gesticht in ons landelijke dorpje: het "Kapelleke te Vaesray", toegewijd aan de H. Servatius en O.L.Vrouw.

In 1929 wordt de huidige kerk gebouwd, nadat in 1928 de oude kerk is afgebroken.  Architect is Nic. Ramakers uit Sittard.

De parochie behoorde tot 1961 tot het dekenaat Schinnen, tot 1991 tot het dekenaat Hoensbroek, tot 1997 tot het dekenaat Schinnen  en thans tot het dekenaat Schinnen-Geleen. (bron  https://www.servatius-vaesrade.nl/informatie/geschiedenis)


Stichting Dorpshuis Vaesrade

Door het wegvallen van de huidige (verenigings)locaties is het voor de verenigingen in Vaesrade van essentieel belang dat er een plek komt waarin men op een goede manier kan acteren.

Na een lobby van de heren Meens en Bemelmans samen met een aantal verenigingen in Vaesrade wordt middels een raadbesluit geld vrijgemaakt voor de realisatie van een nieuw dorpshuis. Na diverse zeer constructieve overleggen is op 20-01-2012 bij notaris Bemelmans te Nuth Stichting Dorpshuis Vaesrade opgericht.